Dzisiaj rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Przystąpiło do nich w Szkole Podstawowej nr 2 – 66 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 3 – 78.

 

 

Pomimo że dla szkół jest to ósmy dzień strajku, dyrektorkom placówek udało się skompletować  100% skład komisji na wszystkie dni egzaminu.  Dzisiejszy – z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 120 minut. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania związane z dwoma tekstami zamieszczonymi w arkuszu: tekstem literackim i tekstem nieliterackim (naukowym, popularnonaukowym albo publicystycznym). W drugiej części arkusza pojawiły się propozycje dwóch tematów wypracowań. Uczeń musiał wybrać jeden z nich i napisać tekst na co najmniej 200 słów.

Jutro egzamin z matematyki, w środę z języka obcego nowożytnego. Ósmoklasistom życzymy połamania pióra!

 

Ósmy dzień strajku nie przyniósł zmian. Przedszkole Miejskie Bajka jest zamknięte. Do strajku w tej placówce przystąpili wszyscy nauczyciele. W tej sytuacji dyrektor nie jest w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówek przy ul. Żeromskiego i przy ul. Tysiąclecia. W Szkole Podstawowej nr 3 pracowało ze względu na egzaminy 6 nauczycieli,  Szkole Podstawowej nr 2 pracowało 9 nauczycieli, a w Gimnazjum nr 1 pracował 1 nauczyciel.