– to tytuł projektu, który właśnie rozpoczęły Szczuplińskie Żurawie. Biorą w nim udział mieszkanki z terenu działania LGD Ziemia Wąbrzeska.

 

Zadanie realizują w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. W projekcie udział bierze 12 kobiet z gmin objętych Strategią RLKS Ziemia Wąbrzeska oraz 4 osoby z ich otoczenia.

9 kwietnia br. w salonie Metamorfoza w Wąbrzeźnie spotkały się mieszkanki miasta Wąbrzeźno i gminy Ryńsk. Specjalnie dla nich przygotowano warsztat pn.: „Twój sukces na rozmowie kwalifikacyjnej”. Panie dowiedziały się, jak przygotować CV, jakie są podstawowe zasady autoprezentacji, brały udział w sesji fotograficznej oraz każda z nich przeszła praktyczny warsztat wizażu i pod okiem profesjonalistki uczyła się przygotować makijaż. Kolejne takie spotkanie, tym razem dla mieszkanek gmin Dębowa Łąka i Książki, zaplanowano na 17 kwietnia br.

Poza tym w ramach projektu prowadzone będą zajęcia relaksacyjne, warsztaty wzmacniające pewność siebie między innymi przez elementy wizażu, warsztaty wzmacniające poczucie kobiecej wartości, warsztaty wykorzystania swoich mocnych stron i tworzenie mapy zasobów. Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano dwudniowy wyjazd studyjny, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz prezentacja dobrych praktyk w podmiotach ekonomii społecznej.