Energa Operator informuje, że 16 maja w godz. 8.00 – 16.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do nieruchomości zasilanych ze stacji transformatorowej o nazwie:  Wąbrzeźno POM Osiedle obw. 300.

 

Firma przeprasza za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu.

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

ul. gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl

energa-operator.pl