2 maja 2015 roku obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to uczciliśmy przemarszem przez miasto, niosąc stumetrową flagą.

 

 

Na czele kolumny stała jak zawsze wąbrzeska Orkiestra Dęta WDK, która swoją grą nie tylko obwieszczała o święcie, ale i zachęcała mieszkańców do przyłączenia się do korowodu. W tym roku flagę nieśliśmy ulicami Matejki, Żeromskiego, Partyzanta, 1 Maja na Plac Jana Pawła II. Tam po przemarszu z okazji święta dla dzieci obył się piknik.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowione zostało w 2004 roku. Biało czerwona flaga jest jednym z naszych symboli narodowych. Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki, pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te, według symboliki używanej w heraldyce, mają następujące znaczenie:

– koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie,

– kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.