3 października 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły trzy pary małżeńskie: państwo Bolesława i Jan Czachorowscy, państwo Krystyna i Jan Gortychowie oraz państwo Emilia i Jan Talkowscy.

 

Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta medale wręczył Jubilatom burmistrz Tomasz Zygnarowski. Spotkanie, podczas którego Jubilatom towarzyszyła rodzina i znajomi, przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki, życzenia oraz tradycyjny toast.

Państwo Czachorowscy zawarli związek małżeński 25 stycznia 1969 r. w Zbicznie, mają pięcioro dzieci, dwanaścioro wnucząt i czworo prawnucząt. Państwo Gortychowie pobrali się 31 grudnia 1968 r. w Dębowej Łące, wychowali troje dzieci i mają pięcioro wnucząt. Państwo Talkowscy zawarli związek małżeński 26 kwietnia 1969 r. w Kowalewie Pomorskim, wychowali pięcioro dzieci, doczekali się dziesięciorga wnucząt i trojga prawnucząt.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy.

Ps. Przypominamy, że Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda para z co najmniej pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim. Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za zgodą jubilatów) w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego, najwcześniej 6 miesięcy przed datą jubileuszu. W związku z tym, prosimy o zgłaszanie jubilatów, którzy będą obchodzić pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego lub obchodzili wcześniej a nie otrzymali medali.