X Forum Organizacji Pozarządowych - 22.11.2017 r (4) 30 listopada 2017 Program współpracy z NGO na 2018 rok Pogram Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty.  konsultacje 24 listopada 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał prawa miejscowego: UMWK-P-konsultacje z NGO 15 listopada 2017 X Forum Organizacji Pozarządowych Serdecznie zapraszamy na X Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 22 listopada br. o godz. 14.00 w sali nr 19 Urzędu Miasta Wąbrzeźno. konsultacje 11 września 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza przedstawicieli i członków organizacji pozarządowych do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. konsultacje 21 czerwca 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał: konsultacje 27 marca 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów konsultacje 17 lutego 2017 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, konsultacje 24 listopada 2016 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał dotyczących prawa miejscowego: Forum Organizacji Pozarządowych 2015r.1 31 października 2016 IX Forum Organizacji Pozarządowych 3 listopada 2016 roku w Ratuszu odbędzie się IX Forum Organizacji Pozarządowych. Otwarcie Forum o godz. 16.00. konsultacje 13 października 2016 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno. konsultacje 7 września 2016 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016-2021. konsultacje 18 maja 2016 Konsultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Wąbrzeźna oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Fot. Cz. Rekowski. Podzamcze z lotu ptaka 9 lutego 2016 Wystawmy diagnozę naszemu miastu Nowa perspektywa programowo – finansowa UE, obejmująca lata 2014 – 2020, podobnie jak poprzednia, przewiduje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa działania rewitalizacyjne. Burmistrz chce ubiegać się o środki na te zadania. konsultacje 29 stycznia 2016 Decyduj o swoim mieście Dzisiaj ostatni dzień konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno. konsultacje 27 stycznia 2016 Burmistrz zaprasza do konsultacji Przez ostatnie miesiące trwały prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno. Projekt jest już gotowy. Przed ostatecznym jego zatwierdzeniem przez Radę Miasta, burmistrz Leszek Kawski zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do wyrażania opinii na temat zapisów zawartych w Strategii oraz podawania swoich uwag.
starsze posty