Fot. Cz. Rekowski. Podzamcze z lotu ptaka 25 stycznia 2018 Program rewitalizacji gotowy Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Zarząd województwa uchwałę w tej sprawie podjął 17 stycznia br. Wąbrzeźno z lotu ptaka. Fot. Cz. Rekowski 29 czerwca 2017 Plan gospodarki niskoemisyjnej zaktualizowany 28 czerwca 2017 r. radni stosowną uchwałą wprowadzili kolejne zmiany do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno. 13 lipca 2016 Plan gospodarki niskoemisyjnej zaktualizowany 30 czerwca 2016 roku radni stosowną uchwałą zatwierdzili zmiany wprowadzone do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Wąbrzeźno. Fot. Czesław Rekowski - Wąbrzeźno z lotu ptaka 27 kwietnia 2016 Strategia Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011- 30 - aktualizacja Rynek z lotu ptaka 1 czerwca 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wąbrzeźna został przyjęty przez radnych w maju 2015 roku. 19 listopada 2014 Program Opieki nad Zabytkami Na zlecenie burmistrza opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2015 – 2018. 8 grudnia 2012 Strategia kreacji i promocji Marki Wąbrzeźna Celem strategicznym kreacji Marki Miasta Wąbrzeźno jest poprawa funkcjonowania rynku pracy oraz zmiana trendów demograficznych. Jest to największe wyzwanie rozwojowe. 16 listopada 2012 Strategia Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011 – 2030 STRATEGIA WĄBRZEŻNA 2011-2030 Obwodnica przy ul. Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska 28 stycznia 2012 Zagospodarowanie przestrzenne PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO