Do 30 kwietnia 2013 roku będziemy mogli ubiegać się o  przyznanie dotacji na likwidację źródeł tzw. „niskiej emisji” i zastąpienie ich ekologicznym źródłem energii.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń lub do wyczerpania środków finansowych – na ten cel w budżecie miasta na 2013 rok zabezpieczono 15 tys. zł.

Z dotacji tej mogą korzystać osoby fizyczne i wspólnoty  mieszkaniowe z Wąbrzeźna, które po 1 stycznia 2010 roku zamieniły ogrzewanie węglowe na ekologiczne, bądź mają w planach taką inwestycję.

W zależności od rodzaju przeprowadzonej czy zamierzonej inwestycji, dotacja wynosi od 200 do 700 zł.  Szczegółowe warunki dotyczące zasad i trybu udzielania dotacji określone są w uchwale nr  XVI/111/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 1 lutego 2012 roku.

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta, pokój nr 2, tel. 56 688 45 27, bądź na stronie internetowej: www.bip.wabrzezno.com w zakładce: dokumenty do pobrania/ochrona środowiska.