19 kwietnia 2013r. burmistrz Leszek Kawski weźmie udział w gali finałowej Konkursu 3P. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

 

Wąbrzeźno w Konkursie 3 P wygrało główną nagrodę – bezpłatne wsparcie doradcze w realizacji budowy budynku mieszkalnego w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 

Konkurs 3P – na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 26 lipca 2012 r. Patronatem honorowym objął go minister gospodarki Waldemar Pawlak. Celem konkursu było wyłonienie 5 przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami PPP.  Jury konkursu ostatecznie wybrało 4 zadania, wśród nich na pierwszym miejscu znalazło się nasze.

W czasie piątkowej gali nastąpi uroczysta prezentacja wszystkich laureatów Konkursu 3P i wręczenie nagród.

 

O zamyśle budowy w Wąbrzeźnie budynku mieszkalnego w ramach PPP pisze  Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego – jego treść znajdziecie Państwo tutaj: http://www.ppp.parp.gov.pl/uploads/files/Biuletyn_PPP_nr_6.pdf (materiały zamieszczone są na stronach 78 – 80).