15 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swoją 52. rocznicę ślubu obchodzili państwo Brygida i Stanisław Główczewscy.

Za zgodność i trwałość pożycia małżeńskiego Jubilaci zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta medale wręczył  burmistrz Leszek Kawski. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

Jubiilaci - 15.04.2013

Państwo Brygida i Stanisław Główczewscy związek małżeński zawarli 15 kwietnia 1961 r. w Wąbrzeźnie. Mają jednego syna i dwoje wnuków. Pan Stanisław pracował w administracji państwowej i handlowej, pani Teresa była kierowniczką, a następnie wychowawczynią w przedszkolu.

 

 

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda para z 50-letnim stażem małżeńskim. W związku z tym, Urząd Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie prosi o zgłaszanie jubilatów, którzy będą obchodzić 50-lecie pożycia małżeńskiego w tym roku lub obchodzili wcześniej, a nie otrzymali medali. Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za zgodą jubilatów) w tut. Urzędzie – pokój nr 18. Do zgłoszenia należy przedłożyć aktualny odpis aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński został zawarty poza miejscowym Urzędem Stanu Cywilnego oraz dowody osobiste jubilatów.

 

Katarzyna Przybysz

Kierownik USC