W mieście trwają porządki wiosenne. Drogowcy lepią dziury, a Ekosystem zbiera piasek nawieziony w czasie zimy.

Naprawy nawierzchni jezdni od poniedziałku prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud z Wąbrzeźna. W pierwszy dzień masą ul. Sportowa 2 mineralno – bitumiczną zalepionych zostało ok. 300 m2 dziur w ulicach Kopernika, Królowej Jadwigi, Mestwina, Mickiewicza, Górnej i Żołnierza Polskiego. Wczoraj prace trwały na ulicy Sportowej. W trakcie naprawy jest obecnie ulica Tysiąclecia. Po niej przyjedzie kolej na ulice: Pruszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Legionistów w kierunku obwodnicy, Niedziałkowskiego – od ul. Staszica do ul. Matejki, Staszica, Żeromskiego – od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Partyzanta. Każdy metr kwadratowy kosztuje nas 56 zł netto (+ 23% VAT).

Renowację po zimie przechodzi też ulica Matejki. Tam pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych naprawiają drogę lepiszczem bitumicznym – repasfalt. 1 tona tego materiału kosztuje ponad 2 tys. zł. Ile wyniesie remont tej drogi – będzie wiadomo po jego zakończeniu.

Za porządek w naszym mieście odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKOSYSTEM. Firma rozpoczęła prace zaraz jak tylko śnieg zniknął z ulic i chodników. Trwa zamiatanie chodników, parkingów i jezdni. Dzisiaj z zalegającego piasku oczyszczane są ulice Niedziałkowskiego, Pruszyńskiego i Żeromskiego. W kolejce czekają jeszcze ulice Staszica, Tysiąclecia, Sportowa, Spokojna, osiedle Ptasie, ul. Kasztanowa, Podzamcze i ul. Wodna.

Do 22 kwietnia EKOSYSTEM musi przygotować ulice: 1 Maja, Grudziądzką, Chełmińską oraz  Mikołaja z Ryńska do prac przy odnawianiu lub umieszczaniu oznakowania poziomego. Oznakowanie wykonane będzie w ramach prowadzonego od ubiegłego roku remontu byłych ulic wojewódzkich. „Agatka” – podwykonawca firmy SKANSKA, prace ma zakończyć do 30 kwietnia.