W poniedziałek 21 października odbyło się Forum Inwestorów zainteresowanych przygotowaniem i realizacją budowy budynku komunalnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Udział w nim wzięło prawie 30 osób, reprezentujących zarówno przedstawicieli władz miasta jak i zainteresowanych firm. Było to pierwsze spotkanie, na którym obie strony mogły zaprezentować swoje opinie i propozycje. Na Forum obecna była również przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), patronującej inwestycji.

 

Forum Inwestorów odbyło się w Wąbrzeskim Domu Kultury. Otwierający spotkanie – burmistrz Leszek Kawski, podkreślił wagę, jaką władze samorządowe przywiązują do powodzenia projektu, szczególnie w aspekcie obecnej sytuacji finansowej miasta. Reprezentująca PARP – Małgorzata Kuś Konieczna poinformowała o możliwościach przygotowania i realizacji inwestycji PPP przy wsparciu PARP.

Zgromadzeni zapoznali się także ze wstępnymi założeniami inwestycji, tak w dziedzinie finansowej jak i formalno-prawnej. Ponieważ inwestycja ma być realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, musi być przygotowana szczególnie starannie, albowiem umowa będzie wiązać obie strony przez następne lata. W czasie dyskusji, która wywiązała się w trakcie spotkania, przedstawiciele potencjalnych inwestorów zadawali szereg pytań. Na obecnym etapie przygotowywania inwestycji, szczególnie interesowały ich: zakres inwestycji towarzyszących budowie budynku (parking, droga dojazdowa, plac zabaw, lokalne komercyjne, przeznaczone do działalności gospodarczej); ilość i waga kryteriów, które miasto będzie brało pod uwagę wybierając partnera prywatnego; w jaki sposób zostaną rozwiązane kwestie związane z konkretnymi unormowaniami prawnymi (użyczenie w formule PPP, możliwość sprzedaży wierzytelności czy opłat za tzw. dostępność).

Forum – jak ocenili to spotkanie burmistrz i eksperci biorący w nim udział – dało nam przede wszystkim odpowiedź na pytanie o skalę zainteresowania projektem, wskazało kilka tematów, które stanowić będą przedmiot szczegółowych analiz i w dalszej kolejności negocjacji między miastem a partnerem prywatnym.

Kolejnym krokiem realizacji projektu będzie zaproszenie potencjalnych inwestorów do negocjacji, które mogą dać nadzieję na pomyślny finał planowanej inwestycji.

 

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia: https://www.wabrzezno.com/2013/10/ankieta-ppp/

 

oraz ankieta PPP, do wypełnienia której zapraszamy: https://www.wabrzezno.com/ankieta-dotyczaca-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

Więcej o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym:

http://www.parp.gov.pl/index/main/

http://www.ppportal.pl/