Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie informuje, że w związku z rozpoczynającą się przebudową drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie od dnia 20 marca 2014 roku zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dotycząca I etapu przebudowy.

Od tego dnia zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu odcinek ul. Wolności – od Ronda Toruńskiego na obwodnicy Wąbrzeźna do ul. Generała Hallera. Wyjazd z Wąbrzeźna w kierunku Kowalewa Pomorskiego będzie możliwy pozostałymi wyjazdami przez obwodnicę miasta. Wjazd do Wąbrzeźna od Kowalewa Pomorskiego będzie odbywał się tymi samymi drogami.

Ruch tranzytowy w kierunku Torunia zostanie przekierowany z obwodnicy na drogę wojewódzką nr 534 do Lipnicy i drogę krajową nr 15 w kierunku Kowalewa Pomorskiego. Ruch tranzytowy z Torunia do Wąbrzeźna będzie odbywał się tymi samymi drogami.

Józef Krawczyk
Sekretarz Powiatu