Od 17 marca 2014 roku nastąpią zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Niedziałkowskiego, Generała Pruszyńskiego i Legionistów.  Ulica Generała Pruszyńskiego będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu.

 

Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego, Generała Pruszyńskiego i Legionistów obowiązywać będzie od 17 marca 2014 roku. Od tego dnia ulica Niedziałkowskiego straci status drogi z pierwszeństwem przejazdu, a otrzyma go ulica Generała Pruszyńskiego. Wraz z tą zmianą powstanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Kierowców – szczególnie miejscowych, którzy poruszają się po naszych drogach „na pamięć” – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.