W sobotę 7 czerwca poznaliśmy tegorocznych laureatów Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w amfiteatrze w czasie obchodów Dni Wąbrzeźna.

 

Statuetki Burmistrza to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w naszym mieście. Przyznawane są od 2004 roku za najwartościowsze działania w różnych obszarach życia publicznego i społecznego. Kandydatów do nagród wskazują mieszkańcy miasta, instytucje i organizacje, a laureatów spośród nich wybiera Kapituła konkursu, powołana przez burmistrza.

Do tegorocznych nagród zgłoszono 12 kandydatów. Spośród nich członkowie Kapituły wybrali Lidera Przedsiębiorczości, Mecenasa Kultury i Sportu, Aktywną Organizację i Aktywnego Obywatela. Do puli tych nagród doszła też Nagroda Specjalna. Laureat tej nagrody wskazywany jest wyłącznie przez burmistrza.

 

Tegorocznymi laureatami Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna są:

 

Mecenas Kultury i Sportu – Państwo Anna i Bogusław Warżel – właściciele firmy VERONI     
Statuetki 2014 p. Warżel - VeroniPaństwo Anna i Bogusław Warżel wspierają zarówno życie kulturalne, jak i sportowe naszego miasta. Poproszeni o pomoc, nie odmawiają. Chętnie angażują się w przedsięwzięcia realizowane przez miasto związane m.in. z organizacją imprez czy współpracą zagraniczną z miastem partnerskim Syke. Zawsze można liczyć na ich pomoc, czy to w postaci nagród rzeczowych czy też wsparcia finansowego. Nie tylko interesują się życiem kulturalnym i sportowym miasta, ale także chętnie je wspierają. Są to osoby nie tylko przedsiębiorcze, ale również zaangażowane w życie społeczeństwa lokalnego. Mimo licznych zajęć i obowiązków, znajdują czas dla miasta i jego spraw. Taką postawę należy docenić i wyróżnić. Państwo Warżel od blisko 5 lat stale wspierają finansowo piłkarskie drużyny młodzieżowe Miejskiego Klubu Sportowego „UNIA”. Dzięki ich pomocy Klub zakupił m.in. dwa komplety strojów piłkarskich oraz piłki dla drużyn orlików i młodzików. Pomagają także finansować wyjazdy chłopców na turnieje piłkarskie, pokrywając koszty przejazdów lub wpisowego. Wieloletnia już działalność Państwa Warżel na rzecz miasta zasługuje na uznanie. Są prawdziwymi „mecenasami”, których działalność ma pozytywny wpływ na życie kulturalne i sportowe naszego miasta.

 

Aktywny Obywatel – Pan Józef Molczyński

Aktywny Obywatel - Józef MolczyńskiPan Józef Molczyński działa społecznie w strukturach Ogniska Miejskiego TKKF od roku 1964, a od 1994 do chwili obecnej pełni funkcję prezesa. W swojej pracy społecznej zawsze troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Poprzez organizowanie imprez sportowych, wspiera działania ukierunkowane na rozwój fizyczny ludzi w każdym wieku. Kierunkowe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie, zaangażowanie, konsekwencja i poświęcony czas na pracę w Ognisku i dla Ogniska TKKF są niewątpliwie ciekawym i inspirującym impulsem dla rozwoju struktur Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które zresztą obchodzi w tym roku jubileusz 55-letniego istnienia w Wąbrzeźnie. Dzięki pracy i zaangażowaniu pana Józefa Molczyńskiego zorganizowano setki imprez sportowych, w których uczestniczyło tysiące zawodniczek i zawodników w różnym wieku z terenu miasta i nie tylko. Nie ma najmniejszych wątpliwości, iż Józef Molczyński jest jedną z najaktywniejszych i najdłużej działających osób na rzecz rozwoju sportu w Wąbrzeźnie. Od lat współpracuje w tym zakresie m.in. z Urzędem Miasta Wąbrzeźno, z którym współorganizuje każdego roku liczne imprezy na terenie miasta. Józef Molczyński jest zapalonym działaczem, który z przyjemnością poświęca swój czas na realizację przedsięwzięć sportowych, co należy docenić i odpowiednio uhonorować. Jego wieloletni wkład w życie sportowe Wąbrzeźna zasługuje na najwyższe uznanie.

 

Aktywna Organizacja –   60. Wąbrzeska Drużyna Starszoharcerska „Eventyr” przy Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie

Statuetki 2014 - 5Drużyna działa od 2012 r. pod opieką drużynowej Marty Ryneckiej i drużynowego Piotra Matuszewskiego. Już po roku działalności została doceniona przez Hufiec ZHP Toruń, który przyznał jej tytuł Najlepszej Drużyny Starszoharcerskiej roku 2012/2013. Harcerze wielokrotnie włączali się w różne akcje charytatywne, m.in. brali udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Bank Kartek” organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Reprezentowali Wąbrzeźno podczas licznych rajdów i zlotów, m.in. uczestniczyli w Kujawsko- Pomorskim Zlocie Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych w Złejwsi Wielkiej. Harcerze pomagali podczas tygodnia ekologicznego w naszym mieście. Drużyna podjęła stałą służbę polegającą na comiesięcznym odwiedzaniu Pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego i dbałości o niego. Harcerze włączyli się również w zbiórkę pieniędzy na renowację cmentarza. Aktywnie włączają się w obchody świąt kościelno – państwowych, m.in. 11 listopada przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji „Radość – Uśmiech – Niepodległość”. Pomagali też przy organizacji jarmarków świątecznych. Z okazji Mikołajek odwiedzili dzieci w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej. Wąbrzeska Drużyna jest także współorganizatorem I Wąbrzeskiego Festiwalu Historycznego. Harcerze na tę okazję przygotowali m.in. grę miejską „Tajemnice Wąbrzeskiej Historii” oraz ognisko „Mamy swoją historię”. Ponadto uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Drużyna cały rok pracuje według planu harcerskiego, w ramach którego angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa naszego miasta.

 

Lider Przedsiębiorczości – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Dariusz Dziewięcki

Lider Przedsiębiorczości - PPHU Dariusz DziewięckiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Dariusz Dziewięcki rozpoczęło działalność w 1996 roku od przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obecnie nowoczesna baza maszynowa pozwala na produkcję elementów do stelaży meblowych nie tylko z drewna litego, ale również ze sklejki i płyty wiórowej. Dodatkowo firma zajmuje się produkcją różnego rodzaju akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych oraz metali. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesne zaplecze techniczne, które stale rozwija m.in. przy wykorzystaniu środków unijnych. Firma pana Dariusza Dziewięckiego otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 160 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup wtryskarki oraz około 160 tys. zł na zakup urządzenia do obróbki drewna. Obecnie zatrudnia około 100 osób i jest jednym ze znaczących pracodawców w Wąbrzeźnie.

 

 

Nagroda specjalna – Pan Jan Sobolewski

Nagroda Specjalna - Jan SobolewskiPan Jan Sobolewski urodził się w 1915 roku. Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu. We wrześniu 1946 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wąbrzeźnie, a od 1963 r. pełnił funkcję dyrektora szkoły.

W okresie II wojny światowej walczył o niepodległość naszej ojczyzny. W lipcu 1939 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do 50. pułku piechoty w Kowalu, a po mobilizacji 13 sierpnia 1939 r. skierowany do sztabu 27. Dywizji Piechoty w Kownie. W sierpniu 1939 r. przetransportowany do Borów Tucholskich. W czasie walk nad rzeką Bzurą został ranny i trafił do niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu z obozu, został skierowany do polskich oddziałów przy armii amerykańskiej. Pełnił funkcję dowódcy Polskiej Policji Wojskowej oraz tłumacza. Do kraju wrócił w 1946 r. Obecnie jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Związku Inwalidów Wojennych i Związku Kombatantów.