Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie ogłasza nabór chętnych do współfinansowania w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa budynku wielorodzinnego w systemie docelowej własności”.

WSTĘPNE INFORMACJE:

1.  Inwestorem i podmiotem odpowiedzialnym za zrealizowanie zadania będzie RW TBS Sp. z o.o.  z siedzibą w Wąbrzeźnie.

2.  11 – lokalowy budynek wybudowany zostanie przy ul. Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie. Lokale  mieszkalne będą o powierzchni użytkowej od 28,00 m2 do 59,0 m2.

3.  Rozpoczęcie budowy nastąpi w roku 2014 i będzie finansowane w 16 % ze środków Spółki, 50 % to udział finansowy przyszłych właścicieli i 34 % z kredytu bankowego zaciągniętego przez RW TBS  Sp. z o.o.

4.  Atutem tej formy budowy jest to, że już po upływie 5 lat od zrealizowania umowy, na wniosek Najemcy będzie możliwe przekształcenie stosunku najmu w prawo docelowej własności lokalu, po spłacie całości obciążenia kredytowego przypadającego na dany lokal.

5.  Szacowany średni koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w stanie deweloperskim wynosi ok. 2.790 zł brutto.

6.  W części podziemnej budynku zostaną usytuowane pomieszczenia garażowe w ilości 6 szt., które będzie można wykupić na tych samych zasadach co mieszkania. Koszt wybudowania 1 m2 powierzchni garażu wynosić będzie ok. 1.700 zł brutto.

Przedmiotowe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego, a są jedynie sondowaniem zapotrzebowania na realizację tego typu inwestycji na terenie Wąbrzeźna.  W przypadku zgłoszenia się co najmniej 8 zainteresowanych przyszłych właścicieli, RW TBS planuje rozpocząć wskazaną wyżej inwestycję we wrześniu 2014 roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Spółki, przy ul. Podzamcze 21 w Wąbrzeźnie lub pod nr telefonu 56 688 15 97 oraz na stronie internetowej www.rwtbs.internetdsl.pl w zakładce ogłoszenia.

 

ZARZĄD RW TBS