Znamy już wykonawców części przedsięwzięć z zakresu gospodarki komunalnej, zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku.

W planie budżetu miasta na 2015 rok mamy do wykorzystania 105 tys. zł na doposażenie naszego miasta w kosze uliczne, ławki i inne urządzenia małej architektury. Do wykonania tych zadań wyłoniono dwie firmy. Wąbrzeska PPHUW Sagitta dostarczy i wykona dla nas ok. 25 ławek, ok. 50 koszty ulicznych i 5 stojaków rowerowych. Natomiast firma TERRA Grup z Gubina zaopatrzy nas w kwietniki, które postawione będą na ul. 1 Maja, na odcinku od rynku do PKS.

Na drogi gruntowe kamień wapienny dostarczy nam Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drobud”z Wąbrzeźna. W ramach tego zamówienia na cząstkowe naprawy liczyć mogą m.in. ulice: Marii Konopnickiej, Truskawkowa, Malinowa, Czereśniowa, Poziomkowa, Wspólna, Szlachcikowskiego, Władysława Reymonta, ks. Józefa Tischnera, Modrzewiowa. Naprawy bieżące dróg gruntowych wykonywać będą Firma Transportowa Jan Piotrowski oraz PRD Drobud. W ciągu roku bieżącym odnawianiem i uzupełnianiem oznakowania poziomego zajmie się FPHU AGATKA z Torunia, a nowe znaki drogowe i inne elementy oznakowania zakupione będą z firmy Tioman w Toruniu. Ta ostatnia firma dostarczy nam również barierki drogowe, które będą zamontowane przy ścieżce rowerowej nad jeziorem Frydek (na odcinku od ul. Strażackiej do parku).

Z ważniejszych zadań gospodarki komunalnej, poza bieżącymi naprawami dróg, w planach na ten rok są jeszcze: modernizacja placu zabaw przy ul. Matejki, nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz zakup i postawienie urządzeń fitness. O realizacji tych zadań będziemy informować.