Przypominamy – 11 kwietnia 2015 roku (sobota) w godzinach 800 – 1300 na terenie Wąbrzeźna odbędzie się – nieodpłatnie – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady należy wystawić 11 kwietnia 2015 roku do godziny 8.00 – przy krawędzi chodnika, natomiast na osiedlach przy boksach śmietnikowych.

Prosimy o zgłoszenie miejsca składowania odpadów do 10 kwietnia na adres e-mail: gospodarkaodpadami@wabrzezno.com lub telefoniczne – w godzinach pracy Urzędu Miasta – pod numerem telefonu: 56 688 45 23.

Zbiórka nie obejmuje gruzu, odpadów komunalnych, ziemi, opon, złomu.

UWAGA: akcja nie dotyczy zakładów, placówek usługowych i handlowych.