Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wąbrzeźna został przyjęty przez radnych w maju 2015 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, w którym opisane są m.in. kierunki działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.  Posiadanie tego planu będzie niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki finansowe z UE na działania inwestycyjne w latach 2014 – 2020 w zakresie ograniczania emisji, zwiększenia efektywności energetycznej oraz instalacji OZE.

 

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu PGN

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno

Uzasadnienie do przyjetego dokumentu

 

 

Ulotka (front) Ulotka (środek)

Plakat