W sobotę, 7 czerwca poznaliśmy tegorocznych laureatów Statuetek Burmistrza.

W tegorocznej edycji było 7 nominacji do Statuetek Burmistrza. Rozpatrywała je kapituła konkursowa, powołana przez burmistrza Leszka Kawskiego. W sobotę – w czasie obchodów Dni Wąbrzeźna, poznaliśmy laureatów tej prestiżowej nagrody.

Są nimi:

Andrzej Duńczyk – Statuetka Burmistrza w kategorii Aktywny Obywatel

 IMG_8860

 

Andrzej Duńczyk działa w strukturach Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego od 1963 roku. Jako prezes Koła systematycznie rozwija i propaguje wędkarstwo w Wąbrzeźnie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, oraz podejmuje liczne inicjatywy o charakterze ekologicznym i edukacyjnym. Pan Andrzej bardzo chętnie pracuje na rzecz społeczności lokalnej, aktywizując innych wąbrzeźnian, między innymi w akcję „Budżetu obywatelskiego”.

 

 

Jerzy Krajnik, właściciel Zakładu Ślusarsko – Hydrauliczny – Statuetka Burmistrza w kategorii Lider Przedsiębiorczości

 

Statuetki Burmistrza - Jerzy Krajnik Lider Przedsiębiorczości

 

Jerzy Krajnik rozpoczął działalność już w 1987 roku. Jego firma wykonuje się m.in. ogrodzenia kute, buduje hale i konstrukcje stalowych. Firma posiada świadectwo kwalifikacyjne, które uprawnia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3. Przedsiębiorca świadczy także dodatkowe usługi, w zakresie piaskowania stali oraz ciecia lub gięcia blach. Usługi te są świadczone na terenie całego kraju. Jeszcze w tym roku w Zakładzie uruchomiona będzie sprężarkownia oraz powstanie malarnia przyjazna środowisku. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 25 osób.

Pan Jerzy Krajnik jest przedsiębiorcą, który prężnie działa na lokalnym rynku usług i sukcesywnie rozwija swoją działalność, pozostając jednocześnie otwartym na potrzeby lokalnego środowiska.

Od wielu lat bardzo chętnie wspiera lokalne inicjatywy i instytucje. W tym roku np. ufundował nową balustradę balkonową dla WDK, wsparł też w różnym zakresie Szkołę Podstawową nr 3 oraz Gimnazjum nr 1.

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie – Statuetka Burmistrza w kategorii Mecenas Sportu

 

Statuetki Burmistrza - MZECWiK Mecenas Sportu

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.  regularnie wspiera rozwój sportu dzieci i młodzieży. Dzięki niej każdego roku organizowanych jest szereg imprez na Pływalni Miejskiej. Na szczególną uwagę zasługują m.in. Memoriał im. Pawła Bączyńskiego oraz Mistrzostwa Wąbrzeźna w zjeździe na czas zjeżdżalnią wodną. Pływalnia wspiera zawody pływackie organizowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Szkołę Podstawową nr 2 oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Lokalne organizacje i instytucje zawsze mogą liczyć na przychylność i pomoc przy realizacji wszelkich przedsięwzięć sportowych, nie wyłączając wsparcia finansowego. Jako mecenas sportu wpiera między innymi UKS Vambresia WORWO.  Statuetkę odebrał prezes Marek Kondraciewicz.

 


Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie – Statuetka Burmistrza w kategorii Aktywna Organizacja

 

 Statuetki Burmistrza - UTW Aktywna Organizacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie rozpoczął swoją działalność w 2011 r. Organizacja zrzesza kilkadziesiąt osób z Wąbrzeźna i okolic. Ważnym celem Uniwersytetu jest aktywizacja ludzi starszych, włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozrywce i rekreacji. Wąbrzeski Uniwersytet z przewodniczącym Stanisławem Bączkowskim na czele, bardzo przyczynił się do podniesienia jakości życia wąbrzeskich seniorów, którzy realizują się w różnych dziedzinach. Organizacja współpracuje m.in. z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie, w której inicjatywy chętnie się angażuje. Współpracuje również z Urzędem Miasta Wąbrzeźno, zwłaszcza w zakresie współpracy zagranicznej. W 2014 r. słuchacze Uniwersytetu uczestniczyli w delegacji do partnerskiego miasta Syke, a w tym roku przygotowują się do przyjęcia delegacji seniorów z Niemiec. Dzięki wszechstronnej i prężnej działalności wąbrzeskiego Uniwersytetu, osoby starsze z naszego środowiska lokalnego uniknęły wykluczenia społecznego, obywatelskiego, intelektualnego i informacyjnego.

 Wszystkim gorące gratulacje!

 

 

Statuetka Burmistrza jest formą podziękowania za działania na rzecz Wąbrzeźna i jego mieszkańców. Kandydatów do tej prestiżowej nagrody mogą zgłaszać wszyscy. Wnioski można składać w każdym czasie. Jeżeli chcemy wskazać osobę lub instytucję do nagrody w danym roku – termin składania wniosków upływa 15 maja. Uroczyste wręczanie tych prestiżowych nagród odbywa się w czasie Dni Wąbrzeźna.