Barbara Dąbrowska, Leszek Dembek i Klub Aktywnych Kobiet to tegoroczni laureaci prestiżowych nagród Burmistrza Wąbrzeźna.

 Od 2004 roku Statuetki Burmistrza przyznawane są osobom i instytucjom za szczególne działania na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Od 2010 roku to szczególne wyróżnienie przyznawane jest w kategoriach Mecenas Kultury i Sportu, Lider Przedsiębiorczości oraz Aktywny Obywatel/Aktywna Organizacja. Jest też kategoria Nagroda Specjalna, którą przyznaje Burmistrz. W tym roku do Urzędu wpłynęły cztery wnioski. Rozpatrzyła je Kapituła Konkursowa, powołana przez Burmistrza. Kandydaci wskazani przez nią do nagrody zostali zatwierdzeni przez Burmistrza.

W tym roku laureatami Statuetek Burmistrza zostali Leszek Dembek, Barbara Dąbrowska i Klub Aktywnych Kobiet. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się wczoraj – 21 lipca w amfiteatrze.

 

Klub Aktywnych Kobiet – Aktywna Organizacja

Klub Aktywnych Kobiet zrzesza w swoich szeregach 30 kobiet w wieku 50+. Klub działa w strukturach WDK, a opiekę nad nim sprawuje Justyna Rumińska-Sul. Poza zajęciami w ramach działalności Klubu, panie bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Bardzo chętnie angażują się w organizację różnych wydarzeń, wspomagając i uatrakcyjniając program imprez. Swoją aktywnością i wychodzeniem na zewnątrz dają przykład innym, zachęcając ich do zdrowego stylu życia.

 

Leszek Dembek – Mecenas Kultury

Leszek Dembek jest mieszkańcem Wąbrzeźna. Jako prezes Wąbrzeskich Zakładów Graficznych od wielu lat wspiera Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie. Wspomaga działalność czytelniczo-kulturalną. Jako wydawca przekazuje nieodpłatnie nowości wydawnicze, które są drukowane w Wąbrzeskich Zakładach Graficznych. Najcenniejszą darowizną są wydawnictwa regionalne dotyczące miasta Wąbrzeźna i ziemi wąbrzeskiej a także publikacje autorów z lokalnego środowiska. Dzięki wsparciu Leszka Dembka i Wąbrzeskich Zakładów Graficznych możliwa jest promocja lokalnych twórców literackich. Aktywnie angażuje się w spotkania autorsko-promocyjne w naszym mieście i często sponsoruje nagrody książkowe dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę lub WDK. Jako inicjator i pomysłodawca kilku znaczących wydawnictw albumowych promuje nasze środowisko lokalne, a jako członek Stowarzyszenia Wąbrzeska Kultura aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta.

 

Barbara Dąbrowska – Mecenas Sportu

Barbara Dąbrowska poza tym, że jest nauczycielem wychowania fizycznego, jest trenerem pływania i sekretarzem Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego PRZYJAZNE WODY. Dzięki jej zaangażowaniu i ciężkiej pracy, szczególnie w klubie Przyjazne Wody, nasze dzieci mogą bezpiecznie i pod fachową opieką rozwijać swoje umiejętności pływackie, zarówno pod kątem sportu wyczynowego, jak i amatorskiego. Dzieci, które trenuje robią błyskawiczne postępy, czego dowodem są liczne sukcesy osiągane przez zawodników klubu na zawodach sportowych rangi okręgowej, wojewódzkiej czy ogólnopolskiej.

To pani Barbarze zawdzięczamy tak intensywny i szybki rozwój Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego. Dzięki Jej zaangażowaniu Klub sprawnie funkcjonuje i skupia liczną grupę młodych pływaków. To m.in. jej praca przyczyniła się do popularyzacji tej dziedziny sportu w naszym mieście. W sposób szczególny dba również o promocję Klubu i naszego miasta. Jej zawodnicy zawsze reprezentują Wąbrzeźno w ubiorze opatrzonym logo miasta. Fakt, że zawodnicy mają jednakową odzież sportową, jest również efektem zabiegów trenerki.

Barbara Dąbrowska jest autorytetem dla swoich podopiecznych. Swoją postawą motywuje do aktywności fizycznej i treningów, promuje zdrową rywalizację a także rozwija świadomość bezpiecznego zachowania w wodzie.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!