Rozpoczynamy akcję rozpowszechniania Kopert Życia wśród naszych seniorów, osób samotnych i chorych. Jeżeli znacie takie osoby, prosimy, powiedzcie im o tej kampanii.

Kopera Życia to koperta, w której jest formularz z krótkim opisem stanu zdrowia, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktami do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny. Przechowujemy ją w domu w miejscu najbardziej dostępnym (umownie w lodówce), które oznaczamy specjalną naklejką. Dane zamieszczone w kopercie będą niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy bądź ratowników pogotowia ratunkowego, wezwanych do samotnej starszej osoby lub np. osoby, która straciła przytomność.

– Szybki dostęp ratowników do tych informacji może nie tylko poprawić skuteczność udzielanej pomocy, ale i uratować życie – mówi burmistrz Leszek Kawski. – Dlatego zachęcam wszystkich, a szczególnie naszych seniorów, osoby samotne i przewlekle chore do włączenia się w kampanię. Na jej cele przygotowaliśmy specjalne zestawy Kopert Życia. Są one bezpłatne i już można je pobierać w naszym Urzędzie. Zestaw taki zawiera: foliową bezbarwną kopertę, formularz karty informacyjnej oraz naklejki, którymi należy oznaczyć miejsce przechowywania naszej Koperty Życia. Chciałbym, aby informacja o Kopercie Życia dotarła do jak największej grupy wąbrzeźnian. Dlatego bardzo proszę  wszystkich o przekazywanie tej informacji swoim bliskim, sąsiadom i znajomym. Natomiast w trudnych przypadkach proszę o pobranie Koperty w imieniu osób potrzebujących.

Ta społeczna kampania uruchomiona została w naszym mieście na wniosek radnej Eleonory Orczykowskiej – przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. – Wprowadzamy ją w życie – dodaje burmistrz L. Kawski – bo to bardzo cenna inicjatywa, która zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Koperty Życia można nieodpłatnie pobierać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 10 a oraz w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Wolności 18. Formularz karty informacyjnej w wersji do druku i edytowalnej oraz informacje na temat tej kampanii znajdziecie również na

https://www.wabrzezno.com/kopertazycia/

Pamiętajcie! Formularz, który umieścicie w kopercie, powinien zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli będziecie mieli problem z jego wypełnieniem, poproście o pomoc lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę. W razie jakichkolwiek zmian – dane w formularzu należy aktualizować.