Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów

niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno.

Pisemne opinie i uwagi do projektu uchwały należy złożyć najpóźniej do 29.03.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno (sekretariat, pok. 20, ul. Wolności 18), w kopercie ze wskazaniem, jakiego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi.

 

Projekt uchwaly  w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji…

Zarządzenie-Nr-0050.31.2017-Burmistrza-Wąbrzeźna-z-24.03.2017-r.-w-sprawie-konsultacji-aktów-prawa-miejscowego-z-organizacjami-pozarządowymi