Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r.