W tym roku po raz czternasty przyznane będą Statuetki Burmistrza. Na rekomendacje do tych prestiżowych nagród burmistrz Leszek Kawski czekać będzie do 15 maja.

Szanowni Państwo, jeżeli znacie osobę, firmę, stowarzyszenie, organizację, która w sposób szczególny przysłużyła się w jakieś dziedzinie życia społecznego czy gospodarczego naszego miasta – wskażcie ją. Dzięki Waszej rekomendacji burmistrz wyróżni najaktywniejszych, niosących innym pomoc i wsparcie.

Statuetki mogą być przyznawane za: wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne rozwoju kultury i sportu w mieście (Mecenas Kultury i Sportu), dynamiczny rozwój gospodarczy, szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju miasta, promowanie miasta w kraju i za granicą (Lider Przedsiębiorczości), wkład w rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w mieście, wybitną działalność charytatywną i filantropijną (Aktywny Obywatel/Aktywna Organizacja) oraz szczególne osiągnięcia i zasługi dla miasta i jego mieszkańców, promowanie miasta i popularyzowanie osiągnięć jego mieszkańców przez osoby lub instytucje spoza Wąbrzeźna (Nagroda Specjalna).

Wnioski (rekomendacje) o przyznanie Statuetek mogą składać organy i jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, osoby prawne, jak również osoby fizyczne. Zgodnie z regulaminem, o wyborze kandydatur zdecyduje Kapituła Konkursowa. Nagrodę Specjalną przyznaje burmistrz.

Na Państwa rekomendacje burmistrz Leszek Kawski czekać będzie do 15 maja br.  Swoich kandydatów do nagród wskazujemy za pomocą formularza wniosku. Druk dostępny jest w Urzędzie Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 3) lub do pobrania poniżej.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 2 czerwca w amfiteatrze, w czasie obchodów Dni Wąbrzeźna.

 

Regulamin i wzór wniosku – Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna – 2017 rok