Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał:

 

a) w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie,

b) w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032”.

 

Pisemne opinie i uwagi do projektu uchwały należy złożyć najpóźniej do 26.06.2017 r. do godz. 10:00, w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno (sekretariat, pok. 20, ul. Wolności 18), w kopercie ze wskazaniem, jakiego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno

Projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy 20 stycznia

Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie przeprowadzenia konsultacji z NGO –