28 czerwca 2017 r. radni stosowną uchwałą wprowadzili kolejne zmiany do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Zmiana podyktowana był koniecznością uwzględnienia w Planie planowanych zadań, dla których poszczególni Interesariusze programu planują wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych. Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi niezbędny dokument, umożliwiający uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na działania inwestycyjne w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie ograniczenia emisji CO2, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2017 r.