Plan gospodarki niskoemisyjnej zaktualizowany

28 czerwca 2017 r. radni stosowną uchwałą wprowadzili kolejne zmiany do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Zmiana podyktowana był koniecznością uwzględnienia w Planie planowanych zadań, dla których poszczególni Interesariusze programu planują wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych. Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi niezbędny dokument, umożliwiający uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na działania inwestycyjne w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie ograniczenia emisji CO2, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2017 r. [1]

 


Artykuł wydrukowano ze strony https://www.wabrzezno.com

URLs in this post:

[1] Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2017 r.: http://mst-wabrzezno.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxx16717-rady-miasta-wabrzezno-z-dnia-28-06-2017-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-miasto-wabrzezno/

©2019 Wąbrzeźno - oficjalna strona miasta.