Burmistrz Leszek Kawski zaprasza przedstawicieli i członków organizacji pozarządowych do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Tematami konsultacji są dwa projekty uchwał Rady Miasta w sprawach:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej,

2) regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Konsultacje prowadzone będą do 13.09.2017 r. do godz. 10:00. Pisemne opinie i uwagi należy złożyć w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno (ul. Wolności 18, pok. nr 20) w kopercie ze wskazaniem, jakiego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi.

Projekt uchwały w spr.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Przejazdowej

Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi