Poziom recyklingu osiągnięty w ubiegłym roku oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r.

Poziom recyklingu osiągnięty w 2017 r.