Klasa III d ze Szkoły Podstawowej nr 3 wygrała główną nagrodę konkursu „Zamień odpady na klasowe wypady”.

W naszym dorocznym konkursie ekologicznym „Zamień odpady na klasowe wypady” wystartowało 19 klas ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 20 klas ze Szkoły Podstawowej nr 3. W tym roku szkolnym uczestnicy konkursu zbierali zużyte odpady elektryczne, elektroniczne, baterie oraz nakrętki od butelek od 1 lutego do 20 kwietnia. Razem zgromadzili 2925 szt. odpadów elektrycznych i elektronicznych,   2061,63 kg baterii oraz 631,97 kg plastikowych nakrętek.

W Szkole Podstawowej nr 2 najwięcej odpadów zebrała klasa II b, która uzyskała 5765 pkt. Na drugim była klasa III c (2480 pkt.) i na trzecim klasa Oa (1800 pkt.). W Szkole Podstawowej nr 3 pierwsze miejsce zajęła klasa IIId, która uzbierała na swoim koncie 37804 pkt.). Tuż za nią była klasa I a (36324 pkt) i na trzecim miejscu klasa Vd (5473 pkt.). Uzyskanie takich rezultatów to wynik pracy dzieci, wychowawców, ich rodziców i szkolnych koordynatorów konkursów: Iwony Świerk w SP 3 i Hanny Maziarki w SP 2.

Główną nagrodę konkursu – dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na wycieczkę klasową zdobyła klasa IIId z SP 3, której wychowawcą jest Lucyna Gajowczyk-Saniewska. Uczniowie tej klasy zebrali 651 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych, 688,77 kg baterii oraz 67,26 kg plastikowych nakrętek, uzyskując łącznie 37.804 punkty, a w przeliczeniu na jednego ucznia 1.643,65 pkt. Kolejne miejsca zajęli: II miejsce – klasa I a ze Szkoły Podstawowej nr 3, wychowawca Małgorzata Pieczywok– 321 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych, 795,85 kg baterii oraz 28 kg plastikowych nakrętek, łączny wynik 36.324 punkty, 1.579,30 pkt. w przeliczeniu na jednego ucznia; III miejsce – klasa V d ze Szkoły Podstawowej nr 3, wychowawca Anna Rydlewska – Chabros – klasa zebrała 355 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych, 42,28 kg baterii oraz 10,45 kg plastikowych nakrętek, uzyskując łącznie 5.473 punkty, 260,62 pkt. w przeliczeniu na jednego ucznia. Jury konkursu przyznało również jedno wyróżnienie. Otrzymała je klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 2, wychowawcą której jest Dorota Pyć – uczniowie zebrali 87 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych, 67 kg baterii oraz 56 kg plastikowych nakrętek, uzyskując łącznie 5.765 punktów, a 251,4 pkt. w przeliczeniu na jednego ucznia.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 9 czerwca na stadionie MKS Unia podczas koncertu głównego Dni Wąbrzeźna. Nagrody wręczali burmistrz Leszek Kawski oraz Ryszard Lewalski – prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o., którzy firmują ten ekologiczny konkurs. Poza główną nagrodą, były jeszcze wycieczka do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu, którą wygrała klasa I a z SP 3 oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich zwycięskich klas i wyróżnionej klasy.

Wszystkim gratulujemy! A zdobywcom nagrody głównej życzymy wspaniałej wspólnej wyprawy!