Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. wprowadziło nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z naszych nieruchomości. Zmiany obowiązują od 16 lipca br.

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych – obowiązuje od 16 lipca 2018 r.