Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu  „Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019”.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  to najważniejszy dokument, który reguluje współdziałanie sektora pozarządowego z naszym samorządem.  Zwarte są w nim cele, zasady, formy i zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe obszary działania, określone są też sposoby realizacji programu, jak i wielkość środków finansowych, jaką samorząd chce przeznaczyć na jego realizację.

Do udziału w konsultacjach burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza organizacje pozarządowe i prosi o zapoznanie się z projektem programu oraz zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian.

Propozycje prosimy  przesyłać  pocztą elektroniczną na adres: szymecka@wabrzezno.com lub listownie na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem “Konsultacje programu współpracy gminy z NGO”.

Na Państwa opinie czekamy do 27 listopada br.

Program Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019