Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2019 r. z budynków jednorodzinnych i do 7 lokali oraz budynków powyżej 7 lokali.

Harmonogram wywozu odpadow komunalnych na 2019 r. budynki jednorodzinne i wielkolokalowe do 7 lokali

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r. wielolokalowe powyżej 7 lokali