Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza Mieszkańców do dyskusji na temat reaktywacji żeglarstwa w Wąbrzeźnie.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi aktualnie nabór wniosków do konkursu Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obejmuje one takie tematy jak:

1) wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, w tym budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 2) zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych (realizacja musi być powiązana z punktem 1).

Program ten daje naszemu miastu szansę np. na budowę bazy rekreacyjnej na Podzamczu. I tą możliwość chce wykorzystać burmistrz Tomasz Zygnarowski. Projektem, który mógłby być wykonany u nas w ramach tego konkursu – jest budowa przystani żeglarskiej i jej wyposażenie. Na przygotowanie dokumentacji konkursowej jest bardzo mało czasu. Dlatego też burmistrz prosi Mieszkańców o udział w toczącej się już dyskusji na temat czy jest szansa na reaktywację wąbrzeskiego żeglarstwa i czy będą chętni do jego uprawiania? Dyskusja prowadzona jest w grupie „SpójnaReaktywacja2019”, którą utworzył na swoim profilu FB. Opinię w tej sprawie będziemy mogli również wyrazić 3 lutego – na niedzielnym spotkaniu na Podzamczu, na które burmistrz zaprasza wszystkich chętnych na godz. 13.00.