Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się na temat projektu uchwały antysmogowej, którą przygotował Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konsultacje społeczne będą prowadzone  do 18 lutego 2019 roku.

 

Treść dokumentu tutaj:  TUTAJ

Projekt uchwały antysmogowej dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane oraz określa standardy, emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, którym będą musiały podlegać piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki. Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla nowych regulacji – tak, by  ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Projekt zakłada:

  • zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019
  • zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024
  • zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028
  • zakaz używania kominków i pieców domowych niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2026.

Ewentualne uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,

– ustnie do protokołu w pokoju nr 213 w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Targowej 13/15 w godzinach pracy urzędu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl,  w

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały antysmogowej