Trwa VIII edycja konkursu ekologicznego pn. „Zamień odpady na klasowe wypady”.

 

 

 

Uczniów wąbrzeskich szkół podstawowych do udziału w tym konkursie zaprosili Burmistrz Wąbrzeźna oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.

W tym roku zbiórka zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz odpadów plastikowych potrwa do 25 kwietnia br.

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie i promowanie postaw ekologicznych, a w szczególności nawyku segregacji odpadów komunalnych, plastikowych, elektrycznych i elektronicznych.

Na laureatów konkursu czekają nagrody za:

zajęcie I miejsca:

– 3 000 zł na wycieczkę klasową o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym,

– wycieczka do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu;

za zajęcie II miejsca:

– 2 000 zł na wycieczkę klasową o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym,

– wycieczka do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu,

za zajęcie III miejsca:

– 1 500 zł na wycieczkę klasową o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym,

– wycieczka do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.

Komisja Konkursowa zastrzegła sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Laureatami konkursu będą trzy klasy, które otrzymają największą liczbę punktów, w przeliczeniu na jednego ucznia, ustaloną zgodnie z regulaminem konkursu.

Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody:

a)  za zajęcie I miejsca – wycieczka klasowa o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym,

Szczegóły udziału w konkursie określone są w regulaminie, który zamieszczony jest tutaj

 

Fot. Archiwum UM. Podsumowanie VII edycji konkursu,  2018 rok