W piątek, 6 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ogniska Miejskiego TKKF w Wąbrzeźnie.

 

 

Po sprawozdaniu z działalności, przedstawionym przez wieloletniego prezesa Józefa Molczyńskiego, oraz sprawozdaniu finansowym, przedstawionym przez Marię Kuśmierską – członkowie TKKF udzielili zarządowi absolutorium. Następnie odbyły się wybory władz na kolejną – czteroletnią kadencję. Do zarządu wybrani zostali: Józef Molczyński, Maria Kuśmierska, Łukasz Molczyński, Arkadiusz Żabiński, Bogdan Gumuła i Piotr Słupkowski.  Prezesem Zarządu został Piotr Słupkowski, zastępcą Arkadiusz Żabiński, sekretarzem Bogdan Gumuła, a sprawami finansowymi zajmować się będzie nadal Maria Kuśmierska. Wybrano również komisję rewizyjną, w jej skład weszli: Stanisław Maciaszek, Wiesław Orczykowski (przewodniczący) i Jerzy Utnicki.

Dotychczasowemu prezesowi za wieloletnią pracę podziękował członek TKKF i jednocześnie zastępca burmistrza Wojciech Trzciński. Józef Molczyński dziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, a w szczególności Marii Kuśmierskiej i Sabinie Mikulskiej za czuwanie nad finansami organizacji, życzył też nowemu prezesowi i jego zastępcy sukcesów w działaniu.

Zebranie odbyło się w wyjątkowym czasie – w dniu jubileuszu 60-lecia istnienia TKKF w Wąbrzeźnie. Z okazji tej pięknej rocznicy jego członkowie i ich goście uhonorowali to wydarzenie wspomnieniami przy kawie i torcie.

Fot. Marek Niemir