Nowe numery kont bankowych Gminy Miasto Wąbrzeźno!

Zmieniamy bank obsługujący budżet naszego miasta, dlatego też będą obowiązywały nowe numery kont bankowych.

 

Od 1 maja 2019 roku budżet Wąbrzeźna obsługiwać będzie Bank Spółdzielczy w Brodnicy Filia Wąbrzeźno, który ma swoją siedzibę na ul. Plac Jana Pawła II 10. Zmiana ta oznacza, że będą obowiązywać inne numery kont bankowych.

Od 1 maja br. należności na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno należy wpłacać na konta:

podatki, opłaty lokalne i inne należności: 61 9484 1033 2319 1806 1080 0004,

depozyty: 07 9484 1033 2319 1806 1080 0006,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty dokonywane przez najemców mieszkań socjalnych i komunalnych: indywidualny numer konta bankowego zostanie dostarczony właścicielowi nieruchomości i najemcy.

UWAGA! Należności na rzecz miasta, które od maja pomyłkowo kierowane będą na  stare konto będą zwracane osobie, która wykonała przelew.  Sytuacje takie mogą powodować niedotrzymanie obowiązujących terminów płatności  i naliczanie odsetek za zwłokę. W związku z powyższym bardzo prosimy podatników, płatników i najemców o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wpisanie konta bankowego oraz zaktualizowanie na swoim koncie bankowym danych w stałych zleceniach.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy!

 


Artykuł wydrukowano ze strony https://www.wabrzezno.com

©2019 Wąbrzeźno - oficjalna strona miasta.