Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do konsultacji społecznej dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu obywatelskiego Wąbrzeźna.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno są prowadzone na platformie Konsultacje Społecznetutaj.

Prosimy o zapoznanie się z treścią projektu uchwały i nanoszenie na niej ewentualnych uwag, sugestii. Zrobimy to  przy pomocy narzędzi platformy konsultacji.

Konsultacje będą prowadzone do 29 kwietnia 2019 roku do godz. 11.00.

Zapraszamy!