Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Frydek” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. “V Wąbrzeski Festiwal Historyczny”.

 

Impreza ma odbyć się we wrześniu 2019 roku. W jej czterodniowym harmonogramie są naukowe wykłady, wystawy, prelekcja filmu i festyn historyczny. Stowarzyszenie ubiega się o grant w wysokości 6.800 zł.

Oferta wpłynęła do Urzędu 20 maja br.  Każdy, w terminie do 3.06.2019 r., może zgłosić do niej swoje uwagi. Po upływie terminu, rozpatrzeniu uwag, zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

Swoją opinię w sprawie oferty można wyrazić TUTAJ