Na drugie śniadanie biznesu przyszło blisko 60 osób.

 

 

24 maja po raz drugi w Restauracji OAZA na Śniadaniu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego spotkali się przedstawiciele biznesu oraz reprezentanci samorządów lokalnych z naszego regionu i instytucji wsparcia ekonomii społecznej. Zaproszenie burmistrza Tomasza Zygnarowskiego i starosty wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza do udziału w spotkaniu przyjęło blisko sześćdziesiąt osób.

Biznesowe śniadanie prowadzili burmistrz Tomasz Zygnarowski i starosta Krzysztof Maćkiewicz. Rozmowy toczyły się głównie wokół możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw, dlatego też swoje oferty zaprezentowali przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Brodnicy oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Kolejni goście – przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu zaprezentowali działający w naszym regionie, w tym również i w Wąbrzeźnie biznes społeczny oraz możliwości współpracy z innymi przedsiębiorcami.

I tym razem poproszono uczestników o opinię na tematu zagadnień, o których w trakcie spotkania informował burmistrz. Przedsiębiorcy wypowiadali się przy pomocy ankiety. Wypełniło ją dwadzieścia siedem osób. Na pierwsze pytanie, czy wezmą udział w programie Wąbrzeska Karta Seniora,  osiemnaście osób zareagowało pozytywnie, osiem negatywnie, a jedna osoba nie miała na ten temat swojego zdania. Drugie dotyczyło powstania galerii przy ul. Wolności. Zdaniem siedmiu przedsiębiorców  jej powstanie pozytywnie wpłynie na rozwój miasta, a siedemnastu twierdzi, że wpływ będzie negatywny. Swoje odpowiedzi na nie argumentowali przede wszystkim odpływem kapitału oraz zagrożeniem dla lokalnych przedsiębiorców. Cztery osoby nie miały wyrobionego na ten temat zdania.

Następne spotkanie pod koniec września.