Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza Mieszkańców Wąbrzeźna do udziału w konsultacjach projektów uchwał prawa lokalnego w sprawach:

 

a) szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie, odpadami komunalnymi -(kliknij),

b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno – (kliknij).

Konsultacje przeprowadzone będą do 25 czerwca br. do godz. 11.00.  Swoje uwagi, opinie można nanieść bezpośrednio na formularzu konsultacji uchwał, które zamieszczone są TUTAJ lub dostarczyć pisemnie (druki formularzy poniżej w załączniku) do sekretariatu Urzędu Miasta, ul. Wolności 18.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Wąbrzeźna.

Formularz konsultacji projektu uchwały w spr. regulaminu czystości i porządku

Formularz konsultacji projektu uchwały w spr.odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych