W piątek – na koncercie głównym Dni Wąbrzeźna – poznaliśmy ekologicznych bohaterów konkursu „Zamień odpady na klasowe wypady”.

 

Do udziału w konkursie „Zamień odpady na klasowe wypady” zaprosiliśmy  uczniów szkół podstawowych po raz ósmy. Ich zadanie polegało na zebraniu jak najwięcej zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz plastikowych nakrętek w okresie od 21 lutego do 24 kwietnia 2019 r.

Do udziału w konkursie zgłosiły się dwadzieścia trzy klasy ze Szkoły Podstawowej nr 2, w tym jedna „0”, i dwadzieścia jeden klas ze Szkoły Podstawowej nr 3. Nad przebiegiem konkursu w danej placówce czuwały koordynatorki szkolne –  Hanna Maziarka w „dwójce” i Lidia Będziechowska w „w trójce”.

Uczniowie wszystkich klas łącznie zebrali 3 882 szt. odpadów elektrycznych i elektronicznych, 1 831 kg baterii i 737,5 kg plastikowych nakrętek.

I miejsce zdobyła klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 3. Uczniowie zebrali 715 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych, 843 kg baterii oraz 49,5 kg plastikowych nakrętek, uzyskując łącznie 29.040 punktów, czyli 1.320 pkt. w przeliczeniu na jednego ucznia.

W nagrodę otrzymali dofinansowanie w wysokości 3000 zł na wycieczkę klasową o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym oraz wycieczkę do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.  Nagrodę ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

II miejsce zajęła klasa VI d ze Szkoły Podstawowej nr 3.  Uczniowie zebrali  695 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych, 81 kg baterii oraz 28,5 kg plastikowych nakrętek, uzyskując łącznie 13.925 punktów, czyli 633 pkt. w przeliczeniu na jednego ucznia.

Za osiągnięcie tego wyniku uczniowie otrzymali 2000 zł dofinansowania na wycieczkę klasową o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym oraz wycieczkę do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.

Na III pozycji uplasowała się klasa IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2. Klasa zebrała 306 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych, 142 kg baterii oraz 138 kg plastikowych nakrętek,  uzyskując łącznie 11.175 punktów, czyli 465,62 pkt. w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodą za zajęcie III miejsca było również dofinansowanie kosztów wycieczki o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym w wysokości  1500 zł  oraz wycieczka do Niedźwiedzia.

Fundatorem nagród dla drugiego i trzeciego miejsca są organizatorzy konkursu: Urząd Miasta Wąbrzeźno oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o.

Za pomoc w jego organizacji serdecznie dziękujemy szkolnym koordynatorkom, wychowawcom klas i rodzicom uczniów. Bez Was ten konkurs nie miałby tak pozytywnego finału. Dzieciom i opiekunkom życzymy samych przyjemnych chwil podczas ekologicznych wojaży.