10 lipca br. do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wpłynęła oferta Stowarzyszenia “Inicjatywa” Wąbrzeźno na realizację zadania publicznego pt. „Noc motyli”. Stowarzyszenie chce wykonać to zadanie w trybie „małego grantu”.

 

 

Każdy, w terminie do 19.07.2019 r., może zgłosić swoje uwagi do złożonej oferty. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, umowa na dofinansowanie tego zadania zostanie podpisana.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem „Mały grant – uwagi” lub wpisać bezpośrednio TUTAJ:

 

Oferta Stowarzyszenia INICJATYWA – projekt – Noc motyli