Do końca lipca w Urzędzie Marszałkowskim przyjmowane będą wnioski o przyznanie dorocznej prestiżowej nagrody dla najlepszych nauczycieli naszego województwa.

 

 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz czwarty przyznawać będzie prestiżowe nagrody dla nauczycieli.  Mają one podkreślić rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań.

Kandydatury mogą zgłaszać podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. W Najlepszych osiemnastu nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego wybierze kapituła konkursowa, powołana przez marszałka. Natomiast najlepszego z grona najlepszych wybierze marszałek. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

Gala nagród odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.