Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 1/2019  Komisji Okręgowej Nr 123 w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 123 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko Pomorskiej  Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 123 w Wąbrzeźnie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 05.07.2019 roku zarejestrowano jednego kandydata, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

W jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 123 w Wąbrzeźnie  członkami Rady Powiatowej Kujawsko Pomorskiej  Izby Rolniczej Powiatu wąbrzeskiego został:

pan Imiałek Józef, lat 65, zamieszkały: Rozgrad 6A  

 

Przewodniczący

Komisji Okręgowej

/-/ Karol Sołowiej