Radni na X sesji, która odbyła się 10 lipca 2019 roku podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia Wąbrzeskiej Karty Seniora.

 

Wąbrzeska Karta Seniora – to program, który został utworzony z myślą o starszych mieszkańcach naszego miasta. Konkretnie tych, którzy ukończyli 60. rok życia. Ma on umożliwić im korzystanie z usług czy robienia zakupów po obniżonych cenach. Gdzie i jakie to będą preferencyjne warunki korzystania z ofert zależeć będzie od partnerów – instytucji, przedsiębiorców, organizacji – którzy dołączą do naszego programu. Mogą to być oferty np. z dziedziny kultury, sportu, zdrowia, rehabilitacji, usług, wypoczynku, gastronomii czy nawet zakup danego asortymentu w konkretnym sklepie.

Wąbrzeska Karta Seniora będzie wydawana w naszym Urzędzie na wniosek mieszkańca. Posługiwać się nią będzie mogła wyłącznie osoba, na którą zostanie wydana, dlatego będzie ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowodem osobisty, paszportem).

Każdy przy odbiorze karty otrzyma też aktualny katalog przysługujących ulg.

Wstępny akces do programu zgłosiło już osiem firm, kolejne będą werbowane. Zainteresowani oczywiście będą mogli zgłaszać się sami – wystarczy, że wypełnią odpowiedni druk deklaracji.

Baza partnerów przyjaznych seniorom wraz z ich ofertami będzie dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce SENIOR.  Firmy wymienione w bazie będą również mogły posługiwać się logiem „Firma przyjazna seniorom”. W zakładce SENIOR, poza bazą partnerów, zamieścimy i zamieszczać będziemy wszystkie inne informacje i druki niezbędne do funkcjonowania Wąbrzeskiej Karty Seniora.

Wąbrzeska Karta Seniora została wprowadzona uchwałą Rady Miasta, podjętą jednogłośnie na  X Sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 lipca 2019 roku. Wejdzie ona w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W Wąbrzeźnie mieszka 3470 seniorów – mówi burmistrz Tomasz Zygnarowski. – Funkcjonowanie Wąbrzeskiej Karty Seniora  nie tylko może wzmocnić kondycję materialną osób po 60. roku życia i zwiększyć ich aktywność społeczną, ale i dzięki zaangażowaniu w program firm może przyczynić się do stworzenia szerokiej i interesującej oferty dla osób starszych. Gorąco zachęcam do poszerzania grona partnerów, bo program może stworzyć stałą, dużą grupę odbiorców konkretnych usług.

Uchwała-Nr-X6419-Wąbrzeska Karta Seniora