Urząd Miasta Wąbrzeźno zaprasza jednostki samorządowe powiatu wąbrzeskiego do wzięcia udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej Samorządowców o Puchar Burmistrza Wąbrzeźna.

Turniej ten odbędzie się 3 sierpnia 2019 r. (sobota) na boisku przy plaży miejskiej w Wąbrzeźnie.
Turniej skierowany jest do pracowników urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego, radnych, a także do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
W turnieju mogą brać udział drużyny złożone z maksymalnie 4 zawodników (3 na boisku + 1 rezerwowy).
Zgłoszenia drużyn chętnych do udziału w turnieju można dokonywać do dnia 24 lipca 2019 r. za pomocą e-maila na adres gilewski@wabrzezno.com lub telefonicznie 56 6884540. W treści maila prosimy podać nazwę drużyny, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do kapitana zespołu.
Regulamin oraz ramowy plan turnieju zostanie przesłany zainteresowanym drużynom drogą mailową.
W turnieju przewidziany jest udział maksymalnie 8 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Fot.: pixabay.com