Zakończyła się weryfikacja 51 projektów złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2020, część z nich nie uzyskało pozytywnej oceny.

 

51 projektów, które złożono do budżetu obywatelskiego 2020, przeszło szczegółową weryfikację. Niestety, nie wszystkie uzyskały pozytywną ocenę. Powody ich odrzucenia głównie dotyczą praw własności oraz niespełnienia zasady ogólnodostępności. Ostatecznie pozytywną opinię uzyskało 41 projektów.

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem opinii negatywnych podajemy poniżej w załączniku. Zgodnie z przyjętym regulaminem, w tym toku od negatywnej opinii przysługuje prawo złożenia odwołania do Burmistrza Wąbrzeźna. Należy je złożyć na piśmie  (na adres: ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia poniższego wykazu projektów zadań, czyli od 11 lipca 2019 r.

Wyniki weryfikacji, poza niniejszą publikacją na www.wabrzezno.com, od 11 lipca 2019 r. zamieszczone są na platformie wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta TUTAJ oraz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta (ul. Wolności 18).

Lista projektów przyjętych do głosowania opublikowana będzie do 26 lipca. Z ich treścią będzie można zapoznać się na platformie  wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. Głosowanie rozpocznie się 1 sierpnia i będzie trwało do 16 września 2019 r. Swój głos mieszkańcy Wąbrzeźna będą mogli oddać przez platformę wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski lub wypełniając formularz karty do głosowania, który dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Miasta.

 

Ogłoszenie – wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego